stomach-293928_640

 

               กระเพาะอาหาร  เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในระบบย่อยอาหาร  เมื่อรับอาหารที่หลอดอาหารมาแล้วจะทำการเก็บไว้และในขณะที่เก็บก็ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กเป็นของเหลวอ่อนจึงป้องเข้าสู่ลำไส้เล็กอย่างช้าๆ  กระเพาะอาหารจะมีลักษณะที่คล้ายตัว J มีความจุได้ตั้งแต่ 1,200 – 4,000 มิลิลิตร  หากได้รับอาหารก็จะมีการขยายให้ใหญ่ขึ้น  และรูปร่างก็จะเปลี่ยนไป  บริเวณที่อยู่บริเวณด้านซ้ายใต้ลิ้นปี่  ใต้กะบังลม  ภายในจะมีน้ำย่อย  และน้ำเมือก  กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารจะมีการหดตัวตลอดเวลาเพื่อป้อนอาการไปยังลำไส้เล็ก

ส่วนของกระเพาะอาหาร
กระเพาะอาหารมีการแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้

1. Cardia  เป็นส่วนที่อยู่กับหลอดอาหาร  มีหูรูด  เป็นตัวกั้นระหว่างหลอดอาหาร
2. Fundns  เป็นส่วนบนของกระเพาะอาหาร  เมื่อเรายืนหรือนั่งจะทำให้อาหารลงมา  จึงมักมีลมอยู่  หากนอนหงายจะมีน้ำและอาหารค้างอยู่ส่วนนี้มาก
3. Body  เป็นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกระเพาะอาหาร  อยู่ตรงกลาง  เป็นส่วนที่โค่งเล้กน้อย
4. Pylorus  เป็นส่วนที่ต่อจาก Body  มีแยกเป็นสองส่วนคือ Pxloric  เป็นท่อแคบเป็นส่วนที่สำคัญในการป้อนอาหารเข้าสู่ลำไส้เล็ก

หน้าที่ของกระเพาะอาหาร

1. เก็บอาการไว้ชั่วคราวและป้อนไปยังลำไส้เล็ก
2. ทำหน้าที่ย่อยโดยใช้น้ำย่อยทำให้เล็กและมีเมือกทำให้อาหารเหมาะสมกับการป้อนไปยังลำไส้เล็ก
3. ทำการยืดตัวและปล่อยอาหารเข้าไปยังลำไส้เล็กอย่างช้าๆ

ส่วนประกอบของน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

1. HCI  เป็นกรดเกลือ  มีเอ็นไซม์   ชื่อ Rennin  ปลี่ยนสภาพเป็น Pepsin
2. Pepsin
3. Rennin  ทำให้นมตกตะกอน
4. Gastric Lipase  ทำหน้าที่ช่วยย่อย
5. Mucous  ขับออกมาเป็นน้ำเมือก

การทำงานของกระเพราะอาหาร

เมื่อมีอาหารเข้ามา  ในกระเพาะอาหารจะมีการขยายตามปริมาณของอาหารที่ได้รับเข้ามา  หากได้รับอาหารมากกว่า 1 ลิตร  จะทำให้กระเพาะมีความดันสูงและจะทำให้รู้สึกแน่นและปวด  เมื่อได้รับมาก็จะทำการรวมกับน้ำย่อย  ถ้าอาหารอ่อนจะทำการย่อยในเวลาอันรวดเร็ว  ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงเท่านั้น  ถ้าเป็นอาหารหยาบอาจจะใช้เวลานาถึง 5 ชั่วโมงน้ำย่อยที่ปล่อยออกมาตลอดไม่หยุดขึ้นอยู่กับอาหารมีอยู่หรือไม่  หากมีก็จะปล่อยออกมามากหากไม่มีก็จะปล่อยออกมาน้อย  เมื่อไม่มีอาหารกระเพาะจพว่างทำการหดตัวมากขึ้นและจะมีน้ำตาลที่ไม่ได้ย่อยก็จะทำให้เกิดอาการหิว

 Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

เว็บในเครือ