หลอดอาหารเป็นอวัยวะไม่ได้ช่วยย่อยแต่มีความสำคัญในการละเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร  จอยู่บริเวณกระดูดไขสันหลังที่ 10 มีความยาวประมาณ 23 -25 เซนติเมตร  มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตรภายในหลอดอาหารมีเยื่อบุชั้นต่างๆ  ส่วนตอนบนเป็นกล้ามเนื้อลาย  ตอนล่างเป็นกล้ามเนื้อเรียบ  การทำงานอยู่นอกเหนือจากอำนาจจิตใจ  มีการบีบตัวเป็นระยะเพื่อให้อาหารเคลื่อนไปที่กระเพาะอาหารได้เร็วขึ้น

        การเคลื่อนที่อาหารในหลอดอาหาร
                     บริเวณหลอดอาหารส่วนบนจะมีหูรูดบริเวณปลาย  ป้องกันอาหารเข้าไปยังหลอดอาหารโดยที่ไม่ได้ตั้งใจกลืนจะไม่เข้ามาจากนั้นหากมีอาหารเข้ามาจะทำการบีบอาหารไปเคลื่อนที่ไปในช่วยนี้จะมีการหยุดหายใจอัตโนมัติ 1 – 2 วินาที  เมื่อเข้าไปในหลอดอาหารจะทำการบีบตัว 2 ครั้งทำให้อาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารได้  บีบครั้งที่ 1 จะทำให้อาหารที่มีอยู่เข้าไปในกระเพาะอาหาร  บีบครั้งที่สองเป็นการนำเอาอาหารที่เหลือให้เข้าไปยังกระเพราะให้หมด  ในการบีบแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 8 – 16 วินาที  รวมทั้งสองครั้ง  แล้วอาหารทั้งหมดก็จะเข้าสู่กระเพาะ  ผ่านหูรูดส่วนล่างหากไม่มีหูรูดส่วนล่าง  หูรูดส่วนล่างป้องกันไม่ให้กรดจากกระเพาะไหลย้อนกลับมา

ส่วนของหลอดอาหาร

  1. หลอดอาหารส่วนบนบริเวณคอ
  2. หลอดอาหารส่วนกลางบริเวณช่วงอก
  3. หลอดอาหารส่วนล่าง บริเวณช่องท้อง

ระบบประสาทที่ควบคุม

ระบบประสาที่ทำหน้าที่ควบคุมมีทั้งระบบประสาทซิมพาเธติก  จะเข้าไปควบคุมการบีบหลอดอาหารลดลงและหลั่งเมือกลดลง  ทำให้หูรูดเกิดการคลายตัว  ระบบประสาทพาราซิมพาเรติก  เป็นการเพิ่มเมือกภายในหลอดอาหารทำให้มีการบีบตัวได้มากขึ้น

โรคที่พบเกี่ยวกับหลอดอาหาร
                – หลอดอาหารอักเสบ : มักเกิดจากกรดที่ไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหารจนทำลายเยือบุผิวหนังของหลอดอาหารทำให้เกิดอักเสบขึ้นมา  สามารถที่จะตรวจสอบด้วยการส่อกล้องเข้าไปดูในหลอดอาหาร  ดูความผิดปกติที่เกิดขึ้น
                – มะเร็งในหลอดอาหาร : มักเกิดส่วนล่างของหลอดอาหารและสามารถกระจายเซลล์มะเร็งไปส่วนอื่นๆได้  สาเหตุมักเกิดจากสารไนเตรด  และไนไดรต์  ในอาหารที่มีเนื้อเป็นสีแดงเป็นส่วนประกอบ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การสูบบุรี่รวมถึง  อาหารหรือเครื่องดื่มที่ไปละคายเครื่องเยื้อบุของหลอดอาหาร
                 – กรดไหลย้อน : เกิดจากกรดที่อยู่ในกระเพราะอาหารผ่านหูรูดส่วนล่างไหลมา  ซึ้งเกิดจากอาหารที่มีอยู่ในกระเพราะมากไปหรือว่ากินแล้วนอนทันทีกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมา  ทำให้เจ็บหน้าออก  เสียงแหบ  มีกลิ่นออกมาจากคอ
                   – ไส้เลือนกระบังลม : เนื่องจากบริเวณกระบังลมอ่อนจะมีรูขนาดเล็กทะลุมายังหลอดอาหาร  บางทีทำให้รูนั้นขยายขึ้รทำให้เยื่อบุของหลอดอาหารถูกทำลาย  กลืนอาหารลำบาก  มีเลือดที่หลอดอาหาร

 Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

เว็บในเครือ