heart-309693_640

                 หัวใจ (The Heart)  เป็นอวัยวะที่ใช้ในการสูบฉีดเลือดให้กับร่ายกายเป็นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนโลหิต  โดยจะส่งเลือดจากปอดที่มีออซิเจนอยู่ในเลือดไปยังร่างกายเพื่อนำไปใช้กระบวนการต่างๆ  นอกจากสูบไปแล้วก็ยังดูดกลับตามเส้นเลือดฝอยที่มีอยู่จำนวนมากมายในร่างกายเข้าสู่เส้นเลือดดำแล้วส่งไปยังปอดอีกที  ปอดก็จะทำหน้าที่ฟอกให้ออกซิเจนกับเลือดแล้วก็ส่งมายังหัวใจ  เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ  ดังนั้นหัวใจจึงทำทำงานตลอดเวลาไม่สามารถหยุดได้เลย

ลักษณะของหัวใจ
                     หัวใจ  เป็นอวัยวะที่มีกล้ามเนื้อกลวง  ประกอบไปด้วยเยื้อบุที่หนาและเหนียว  หัวใจมีขนาดใหญ่กกว่ากำปั้นของตัวเจ้าของเล็กน้อย  มีการต้นประมาณ 75 ครั้งต่อนาที  ตำแหน่งจะอยู่บริเวณทรวงอก  ระหว่างอกทั้งสองข้างจะค่อนไปข้างซ้าย  มีทั้งหมด 4 ห้อง  เป็นรูปกรวยสั้น  แต่มีการสลับที่ของอวัยวะเกิดขึ้นได้คือการที่ค่อนไปทางขวาหรือว่าสลับกับอวัยวะอื่น  สามารถเกิดขึ้นได้ 1 ต่อ 10,000น้ำหนังของหัวใจ 350 กรัมโดยประมาณ

เยื่อหุ้มหัวใจ  มีทั้งเยื่อหุ้มด้านนอกและเยื่อหุ้มด้านใน
– เยื่อหุ้มชั้นนอก (Parietal Pericardium)
– เยื่อหุ้มชั้นนอก  (Visceral  Pericardium)
ผนังของหัวใจมีทั้งหมด 3 ชั้น
– Epicardium  เป็นชั้นที่บางและใส  เมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์  จึงพบ
– Myocordium  เป็นชั้นกลาง  เป็นองค์ประกอบหลักในการทำหน้าที่สูบฉีดของเลือด
– Endocardium  เป็นชั้นภายในสุดสัมผัสกับเลือด

ห้องของหัวใจ
ห้องของหัวใจประกอบไปด้วย 4 ห้อง  มีผนังกั้นเรียกว่า  Septum  กั้นระหว่างห้องด้านขวาและด้านซ้ายไม่ให้เข้าถึงกัน  และมีบนล่างรวมทั้งหมด 4 ห้อง

ห้องบนขวา (Right Atrium) มีผนังบางมีส่วนขนาดเล็กที่ยื่นออกไปด้านหน้า  เรียกว่า Huricle  หังของหัวใจนี้รับเลือดดำจากร่างกายเข้ามา  แล้วลงไปยังห้องขวาล่าง
ห้องล่างขวา (Right Ventricle) ด้านในมีผนังที่ขุกขะ  และมีกล้ามเนื้อเยื้อออกมาเรียกว่า Popillary  Muscle  ทำหน้าที่ส่งเลือดดำไปยังปอด  ผนังของห้องล่างมีความหนากว่าบน  3/1 เท่าและมีลิ้นหัวใจ  ไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับมีลักษณะ 3 แฉก
ห้องบนซ้าย (Left Atrium) มีผนังที่หนากว่าผนังด้านในเรียบ  มีหน้าที่รับเลือดแดงที่มีออกซิเจนที่มาจากปอดจากนั้นจะส่งไปยังชั้นล่างซ้าย
ห้องล่างซ้าย (Left Ventricle) เป็นห้องที่มีผนังหน้าสุด  ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ผ่านหลอดเลือดไปทั่วร่างกาย

ลิ้นของหัวใจ  ทำหน้าที่ความคุมทิศทางของการไหลเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันจากหลอดเลือดดำไปยังหลอดเลือดแดง  โดยมีทั้งหมด 4 ลิ้นดังนี้

1. ลิ้นกั้นระหว่าง  Ventricle  และ Atrium  เรียกว่า Atrioventricular Valves)
2.ลิ้นกั้นระหว่าง Ventricle  กับหลอดเลือดแดงเรียกว่า  Palnonary  Valves
3. ลิ้นกั้นระหว่าง  Ventricle  กับหลอดเลือดดำเรียกว่า  Aortic Valves
4. ลิ้นกั้นระหว่าง Airium  ซ้ายกับ Ventricle ซ้าย คือ  Mitral Valve  ประกอบไปด้วยลิ้นที่มี 3 แฉก

การทำงานของหัวใจ

                การสูบฉีดของหัวใจ  จะมีการบีบไปตามกระบวนการทางไฟฟ้า  ในหารส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยมีอัตราการเต้นตามปริมาณที่ร่างกายต้องการได้อย่างเพียงพอ  และจะคลายตัวเป็นการนำเลือดเข้าสู่หัวใจ  เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

ระบบการนำไฟฟ้าของหัวใจ
               การเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าในหัวใจ  เป็นการกระตุ้นกระแสประสาทของหัวใจ  ทำให้การทำงานของหัวใจหดและคลายตัวเป็นจังหวะพร้อมกันทำให้ทั้งสี่ห้องทำงานได้เป็นปกติ   ทำให้สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้  หัวใจเองสามารถสร้างคลื่นกระแสไฟฟ้าเองได้เพื่อกระตุ้นตัวเอง  โดยจะส่งต่อไปยังเซลล์ต่างๆไปตามระยะที่กำหนดให้พร้อมกันจึงเต้นเป็นจังหวะอัตโนมัติ  และคลื่นไฟฟ้ามีความผิดปกติก็จะทำให้การต้นของหัวใจผิดปกติไปด้วย
                –  การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ  เกิดจากคลื่นของไฟฟ้าในหัวใจผิดปกติไป  เกิดจากเซลล์ของหัวใจกระตุ้นไฟฟ้าได้ช้าหรือว่าไม่กระตุ้นเลย  ทำให้มีการต้นเป็นจังหวะที่ไม่พร้อมกัน
                  – ภาวะหัวใจขัด เป็นการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเซลล์ต่างๆ  ไม่ได้เลย  ทำให้มีบางบริเวณเต้นช้ากว่าปกติ  ทำให้มีการเต้นที่ไม่พร้อมกัน

เลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ
เลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจจะต้องเพียงพอต่อร่างกาย  หากร่างกายต้องการมากจะทำให้มีการเต้นถี่ขึ้น  ปกติปริมาณ 90 มิลิลิตร/นา/กิโลกรัม  เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวของร่างกาย  โดยเฉลี่ย 6 ลิตรต่อนาที  เพศชายจะสูบฉีดมากกว่าผู้หญิง  หากมีออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น 10 – 20 ลิตร/นาที  ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย

การควบคุมการทำงานของหัวใจ

จังหวะของหัวใจไม่ว่าจะเพิ่มมากขั้นหรือว่าลดลงมีการควบคุมโดย
1. ระบบประสาทอัตโนมัติ  โดยการควบคุมจากระบบประสาท  ซิมพาเทติกแจะไปกระตุ้นการเต้นให้มากขึ้นละพาราซิมพาเนติกความคุมการต้นหัวใจให้น้อยลง
2. การควบคุมโดยฮอร์โมน  เกิดจากต่อมหมวดไต  ฮอร์โมนไทรอกซินจากต่อมโทรอยด์  เพิ่มการเต้นของหัวใน
3. การควบคุมโดยหัวใจเอง  เป็นการปรับตัวให้เต้นโดยตัวของมันเองไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอก

 Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

เว็บในเครือ