มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก

                     ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพิฒนาแล้วก็ตามจะมีปัญหาที่ พบบ่อยในเรื่องของการเกิดมะเร็งต่อมลูกมากยิ่งประเทศที่พฒนาแล้วก็พบมากขึ้น   ทางอเมริกาเป็นมากกว่าแถบบ้านเรา  เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นกับท่านชายอย่างเราๆที่มีต่อมลูกหมาก  เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าให้ทำการตรวจสุขภาพและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก  โดยพาะบคคลที่มีความเสี่ยงตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป  ถือได้ว่าเป็นมะเร็งที่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นักเพราะว่ามีเจริญเติบโตที่ช้า มาก  และผู้ที่ตายมีโอกาศน้อยกว่ามะเร็งในส่วนอื่นๆ  แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลายอย่างถึงแม้จะรักษาหายไปแล้วก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เสี่อมสมถภาพ  และสามารถแพร่กระจายไปส่วนอื่นๆได้ กระดูกและต่อมน้ำเหลือง  และที่สำคัญมะเร็งไม่ได้แสดงอาการในช่วงระยะแรก  ต้องทดสอบด้วยเครื่องที่ทันสมัย หรือว่าจะแสดงก็ต่อเมื่อมีระยะที่สูงขึ้น และหากแพร่กระจายออกมาจะเป็นอันตรายมากขึ้น
                      สำหรับต่อมลูกหมากนั้นเป็นอวัยะที่อยู่กับเพศชายทำหน้าที่ในการผลิตและลำ เรียงสเปิร์ม  และถูกเชื่อมต่อกับท่อปัสสาวะ และทำหน้าที่ผลิตโปรตีน  แอนติเจน  จะเปลี่ยนอสุจิเป็นของเหลว และขึ้นอยู่ในฮอร์โมนเพศชายในการผลิต
                      มะเร็งต่อมลูกหมากนี้จึงมีความสำคัญมากหากเราพบจะได้ทำการักษาก่อนที่จะแพร่ กระจายไปส่วนอื่นๆ  และเกิดภาวะแทรกซ้อนและผู้ที่ตายนั้นถึงจะมีแต่จะมาจากสาเหตุโรคที่ตามมาแต่ ถ้าได้รับการป้องกัน  และรักษาได้  และจากพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายจะอยู่ได้ 5 ปีหรือมากกว่านั้น และทำให้เกิดโรคอื่นตามมากมายเลยทีเดียว  ที่สำคัญทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศ  ปัสาวะลำบากมีอาการเจ็บปวด   การรักษาทั่วไปนั้นก็เริ่มตั้งแต่การผ่าตัด  หรืออาจจะแค่เฝ้าระวัง  รักษาด้วยการฉายรังสี  ฮออร์โมนบำบัด  เคมีบำบัด  รักษาด้วยความเย็น

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

การรักษา  มะเร็งต่อมลูกหมาก นั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งที่มีความรุนแรงมากน้อยแตกล่ากัน ศ่วนใหญ่แล้วมันจะพบผู้ป่วยที่อยู่ในระยะขั้นที่ 2 – 10 ไปแล้ว ซึ่งการรักษาจะไปเป็นไปตามแพทย์ได้วินิฉัยและได้ทำการรักษาในแต่ละขั้น สำหรับขั้นแรกๆนั้นจะมีโอกาศหายได้สูงมากเมื่อเทียบกับระยะสูงไปแล้ว ดังนั้นควรตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอและน้อยคนที่จะพบตั้งแต่ขั้นแรก โดยทั่วไปจะได้รับการรักษาดังนี้
            1.การให้ยาและควบคุม การรักษาขั้นแรกนั้นจะต้องมีการควบคุมเซลล์มะเร็งเอาไว้ก่อนไม่ให้มีการลุกลามไปยังเซลล์อื่นๆหรือว่าอวัยวะข้างเคียงได้ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ยาเพื่อป้องกันการลุกลามไป และการเฝ้าระวังต่อไปหากเราดูแลสุขภาพที่ดีอาจจะหยุดการลุกลามและปฏิบัติตามแพทย์สั่ง และถ้าหากมีการลุกลามอาจจะทำให้การรักษาที่ยากขึ้นไป การเฝ้าระวังนั้นจะตรวจสอบจากการเลือด บริเวณที่เป็นมะเร็ง ทางทวารหนัก หากพบว่ามะเร็งหยุดการลุกลามก็จะทำการผ่าตัดหรือว่าฉายรังสีเพื่อไปรักษาเป็นลำดับต่อไป การักษาแบบนี้ไม่เหมาะสมและไม่เป็นผลกับมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามไปมากแล้ว
           2. การผ่าตัด การผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกเป็นสิ่งที่ทรมานใจผู้ชายหลายคนต้องตัดออก ในกรณีที่ต้องตัดจะเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรงแล้ว จะลามไปโดยรอบเนื้อเยื้อและต่อมน้ำเหลืองด้วย สำหรับการตัดนั้นมีหลายวิธี เริ่มตังแต่การตัดที่ทันสมัยโดยการผ่านที่ช่องท้องแล้วเอาต่อมลูกหมากโดยใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วย ทำให้มีความแม่นยำและมีแผลน้อยลดความเสียหายจากเส้นประสาทและต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียง หรือว่าการผ่าตัดจากมือจะผ่านทางทวารหนักจะทำให้การฟื้นได้ง่ายแต่มีความเสี่ยงต่อระบบประสาทและต่อมน้ำเหลืองได้ และผลจากการตัดทุกวิธีมีผลทำให้เกิดการย่อยสมรรถภาพทางเพศ
            3. การฉายรังสี สำหรับการฉายรังสีนั้นจะใช้รักสียิงเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยการที่ให้ผู้ป่วยนอนแล้วยิ่งเข้าไปโดยจะใช้รังสีเอกซ์หรือว่ารังสีโปรตรอน อาจจะใช้ระยบเวลาในการฉายเป็นสัปดาห์ เป็นเดือนจะต้องมาฉายตามที่แพทย์นัด หรือจะใช้วิธีการฝังเมล็ดกัมมันตรังสีในต่อมลุกหมากแล้วใช้ทำงานจะปล่อยงรังสีอ่อนแต่ใช้ระยะเวลายาวานาน จะทำให้เวลล์มะเร็งตายได้และเมื่อถึงเวลาเมล็ดกัมมันตรังสีจะค่อยๆสลายไปเองด้วย มีผลข้างเคียงต่อต่อมน้ำเหลืองและระบบประสาท และเกี่ยวกับทวารหนัก หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
            4. ฮอร์โมนบำบัด การรักษาด้วยการหยุดให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนนั้นเอง การที่จะเจริญเติบโตได้โดยทั่วไปอาศัยฮอร์โมนเป็นตัวนำจึงทำให้เกิดการลุกลามโดยง่ายหากเราตัดฮอร์โมนไปแล้วจะช่วยในการยับยั้งได้โดยจะใช้ตัวอย่างไปกันไม่ให้กระทบเซวล์มะเร็ง อย่างเช่น Bicalutamide Nilutamide การใช้ยาควบคุมฮอร์โมนสามารถที่จะใช้ได้กับมะเร็งทุกระยะ หากเป็นมากแล้วจะช่วยในการรักษาที่ง่ายขึ้น หากเป็นระยะที่สองหรือว่ามากกว่านั้นไม่มาก จะทำให้เซลล์มะเร็งลดลง สามารถที่จะตัดหรือว่าฉายรังสีได้ง่ายขึ้น ผลเสียจะทำให้หย่อนสมรรถภาพลง
           5. ใช้ความร้อนอัลตราซาวน์ เป็นการใช้คลื่นความร้อนสูงเพื่อไปทำให้เซลล์มะเร็งนั้นตายไป ในการรักษารูปแบบนี้ยังอยู่ในการขั้นตอนการทดลอง
           6. การใช้เคมีบำบัด เป็นการให้ยาเคมีทางหลอดเลือดดำ ใช้รักษาที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย และการใช้วีธีควบคุมฮอร์โมนไม่ได้ผล
           7. ใช้ความเย็น การใช้ความเญ้นในการรักษาก็จะทำให้เซลล์มะเร็งตายได้แต่ไม่สามารถใช้กับมะเณ้งที่แพร่กระจายไปมากและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ส่วนมากเป็นขั้นตอนที่ใช้รักษาขั้นแรกก่อนที่จะใช้ในการฉายรังสี
นอกจากนั้นการรักษาควรควบคู่ไปกับการปฏิบัตตามแนวทางของแพทย์และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะทำให้การรักษานั้นง่ายขี้นและหายได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่นการออกกำลัง ลดความเครียด ทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ให้มากๆ

การป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

  สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ก็ตามสามารถที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ทั้งนั้น ดังนั้นเราควรเอาใจใส่ในการป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก  อยู่แล้วควรที่จะทำการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงมากที่สุด ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้เลย
              1. อาหารไม่มัน เลิกกินอาหารที่มีไขมันสูง พวกของทอดต่างๆ หรือว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันอย่างมาก ลดอาหารที่ประเภทเนื้อแดงต่างๆ เพราะว่าไขมันสัตว์นั้นมีส่วนกระตุ้นมากขึ้น อาหารที่ดีคืออาหารที่เป็นผักและผลไม้ทั้งหลาย ธัญพืชต่างๆนาๆ จะช่วยให้นำวิตามินต่าๆงเข้าสู่ร่างกาย น้ำนมถั่วเหลืองที่มีสารที่ชื่อว่า Phyto-Oestrogens ที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทั้งหมดได้ และมะเขือเทศจากงานวิจัยว่ามีสารไลโลปีนสูงช่วยในการต่อต้านมะเร็งได้อย่างดี นอกจากนั้นยังมีผักผลไม้อื่นๆที่ควรบริโภคให้มากกว่าเนื้อ ส่วนเนื้อให้เปลี่ยนมาเป็นปลาแทน โดยเฉพาะปลาจากน้ำทะเลลึกที่มีโอเมก้า 3 สูง ถึงอย่างไรเรื่องการกินอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ดีนักแต่ก็ป้องกันไว้และผัก ผลไม้ดีต่อสุขภาพแน่นอน
               2. ออกกำลังอย่าสม่ำเสมอ การออกกำลังจะช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตของร่างกายและทำให้ร่างกายสามารถที่จะขับสารพิษออกร่างกายให้มากที่สุดและยังช่วยในการลดน้ำหนัก น้ำหนักมาหรือว่าคนอ้วยจะมีฮอร์โมนเพศต่ำมากกว่า ซึ่งเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเช่นกัน
             3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับการนอนหลับนอกจากทำร่างกายเราสามารถที่จะผักผ่อนได้ดีแล้วยังช่วยให้ฮอร์โมนในร่างกายเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่นอนน้อยจะทำให้ร่างกายของเรามีฮอร์โมนที่น้อยลง และบั่นทอนสุขภาพของเรามากขึ้น ส่งผลทำให้เราสามารถที่จะเป็นมะเร็งต่อมลุกหมากโดยง่าย
               4. ห่างไกลความเครียด ความเครียเป็นช่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งไม่ไช่เฉพาะที่ต่อมลูกหมากเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมะเร็งในส่วนอื่นๆอีกด้วย และความเครียดมีผลต่อฮอร์โมน หากเราทำงานหนักใช้ช่างกลางวันสามารถที่จะผ่อนคลายด็วยการออกกำลัง นั่งสมธิหรือว่าทำกิจกรรมกับครอบครัวจะทำให้เรามีคุณภาพและลดความเครียดได้ดียิ่งขึ้น
              5. ยาที่ใช้รับประทาน มั่นตรวจสอบยาที่ใช้รับประทานบ่อยๆ เพื่อป้องกันตัวยาที่มีส่วนกระตุ้นผลข้างเคียงต่างๆ รวมไปถึงยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ สิ่งเหล่านี้จะทำให้กระตุ้นและทำให้ฮอร์โมนของเราผิดปกติ ร่สงกายมีความอ่อนแอ่ลงเรื่อยๆ
              6. หลีกเลี่ยงสิ่งก่อมะเร็ง หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆที่ก่อมะเร็ง สารเคมีที่ทำให้เกิดมะเร็งที่เราใช้ชีวิตประจำวัน หรือว่าป้องกันให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสและการดูดดมเข้าสู่ร่างกาย
                7. ตรวจร่างกาย ควรตราวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจพป็นอาการเจ็บป่วยต่างๆ ยิ่งคนที่มีอายุ 50 ปีไปแล้ว ต้องมั่นตรวจร่างกายบริเวณลูหหมากอย่างน้อยปีล่ะครั้ง และเมื่อมีสัญญาณที่ผิดปกติไปก็ควรไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด
นอกจากวิธีการดังกล่าวที่ว่านั้นยังมีวิธีอื่นๆ อย่างเช่นการทำความสะอาดบริเวณลูกหมกของเราให้ดี การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

ที่มารูป : si.mahidol.ac.th

 

 Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

เว็บในเครือ