background-70997_640

                พลังงานชีวมวล  เป็นพลังงานชนิดหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ได้นำมาใช้งานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราโดยจะมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยให้พลังงานเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงขึ้น  เดิมที่ในโบราณมีการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ให้ความร้อน  ให้แสงสว่าง  ให้ความอบอุ่น  ถือได้ว่าเป้นพลังงานที่สำคัญแก่มนุษย์  และสามารถนำไปใช้อย่างอื่น  รวมทั้งกระบวนการที่ได้พลังงานชีวมวลได้คิดค้นนำมาจากรูปแบบอื่นจึงทำให้แปรรูปไปใช้อย่างอื่นได้หลากหลาย  แม้กระทั่งนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า  นำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้ด้วย  ที่สำคัญปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อพลังงานชนิดนี้มากนอกจากเป็นพลังงานที่สะอวดแล้ว  สามารถที่จะสร้างขึ้นในครับเรือนโดยการนำไปใช้แบบง่ายๆได้ด้วย

                 พลังงานชีวมวล  คืออะไร   ชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้จากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์  โดยชีวมวลที่ได้จะมีการผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น  ทางเคมี  ให้ได้รูปแบบพลังงานอย่างอื่นหรือง่ายต่อการนำไปใช้เช่นไม้นำไปเผาเพื่อให้ได้เป็นถ่านง่ายต่อการใช้และขนส่ง  การนำของเสียต่างๆไปหมักเพื่อให้ได้ก๊าซไว้สำหรับหุงต้ม  การนำเอาน้ำมันพืชมาเป็นตะเกียงให้แสงสว่าง  การนำเอาอ้อยมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางเคมีให้แอลกอฮอล์  หรือนำไปใช้ได้โดยตรง  เช่นเอาฟืนเผาไม้ให้ความร้อน  เป็นต้น

                แหล่งที่จะนำมาใช้เป็นชีวมวลในปัจจุบันมีมากมายซึ่งหาได้ง่ายรวมทั้งการนำไปผ่านกระบวนการต่างๆให้ได้มาเชื้อเพลิงอย่างอื่น  เช่นจากต้นไม้  กิ่งไม้  แกลบ  เศษพืช  หรือจากการเลี้ยงสัตว์อย่างมูลสัตว์ที่ได้นำมาทำเป็นก๊าซชีวภาพ  การนำสบู่ดำมาเป้นน้ำมันไปโอดีเซล  ดังนั้นสิ่งที่นำมาใช้หาได้จากรอบตัวเราหรือว่าทั้งปลูกเองได้ดังนั้นเราเองก็สามารถสร้างพลังงานเหล่านี้ด้วยการปลุกพืชที่ใช้ในการแปรรูปพลังงานได้  อย่างเช่นอ้อยที่นำมาเป็นแอลกอฮอล์ใช้เติมนำเป็นเบนซินในแก็สโซลฮอล์

การนำเอาชีวมวลไปใช้ให้เป้นพลังงาน
การนำเอาชีวมวลไปใช้สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหรือว่าผ่านกระบวนการต่างๆ  เพื่อให้ได้ชีวมวลที่นำไปเป็นพลังงาน  และนำไปใช้ได้หลากหลายอย่างเช่นนำไปเป็นก๊าซหุงต้น  การเอาไหม้เพื่อความอบอุ่น การให้แสงสว่าง  เป็นต้น
              1. การนำไปใช้โดยตรง  นำเอาเศษจากพืชไปใช้ได้โดยตรง  เรานำไปเผาซึ่งเป็นวิธีการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  การเผาไหม้นั้นให้ได้ทั้งความร้อนและแสงสว่างซึ่งจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้  อย่างเช่นกิ่งไม้ที่นำมาเผาไฟได้โดยตรง  แต่หากเรานำไปเปลี่ยนเป็นถ่านจะทำให้ขนส่งได้ง่ายและยังทำให้ใช้เผาไฟโดยไม่มีคลัวในระยะเวลาที่นานขึ้น  นอกจากนั้นที่โรงสีข้าวอาจจะนำแกลบที่ได้จากการสีข้าวมาเผาเพื่อให้เดินเครื่องสีขาวเมื่อได้แกลบเปาสามารถที่จะนำไปใส่ต้นไม้ได้อีก  การใช้เครื่องจักรไปเป็นดารสันดาปภายนอกในเมื่อก่อนก็ใช้การเผาเพื่อให้ได้ความร้อนไปทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำเป็นกลไกลของพลังงานกลเพื่อให้หัวรถจักรเคลื่อนที่ไป  การนำน้ำมันพืชมาใส่ในตะเกียงเพื่อให้แสงสว่าง  การนำเอากะลามะพร้าว  มาทำเป็นถ่านซึ่งให้ความร้อนได้สูง  ซึ่งไม้ที่นำมาเป็นถ่านนั้นจะให้พลังงานความร้อนมากน้อยต่างกันไปด้วย

            2.ผ่านกระบวนการทาเคมี  กระบวนการทางเคมีสามารถนำชีวมวลนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบและสะดวกต่อการนำไปใช้งานได้หลากหลาย อย่างเช่นเอธานอล  ก๊าซชีวภาพ  สามารถนำไปใช้ได้ทั้งครัวเรือน  ภาคอุตสาหกรรม  การขนส่ง  เนื่องจากพื้นที่เรามีแหล่งวัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการทางเคมีอยู่เยอะ  ไม่ว่าของเสียจากสัตว์  ซากพืช  พร้อมทั้งพืชชนิดต่างๆที่เหมาะสมในการนำมาแปรรูป

กระบวนการทางเคมีโดยการหมัก
                    จากการหมักตามจริงเรานำมาใช้กันนานแล้วแต่หมักนั้นได้หลายรูปแบบและนำไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป้นพลังงานอย่างเช่นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเหล้า  เบียร์  ไวท์  หรือนำไปใช้อย่าอื่น  แต่กี่นำเอาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานต้องมีการทำที่ซับซ้อนขึ้นด้วยการกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณความบริสุทธิ์มากกว่า  โดยทั่วไปมีขั้นตอนการหมักดังนี้

  • จัดกาวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ ปัจจุบันนิยมใช้  อ้อย  มันสำปะหลัง  หรือพืชชนิดที่ให้แป้งและน้ำตาล  ซึ่งน้ำตาลสามารถที่จะนำไปหมักได้เลย  แต่แป้งมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำตาลเสียก่อน  วัตถุดิบหาได้และควรมีจำนวนมากพอ
  • กระบวนการหมัก โดยการหมักจะต้องใช้ยีสต์เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการหมักโดยที่ไม่มีอากาศเข้าไป  ใช้เวลา 1 – 2 วัน  ซึ่งขั้นตอนที่จะได้อัลกอฮอล์   หากต้องการความบริสุทธ์ที่สูงจะต้องทำการกลั่นอีกทีจะได้ % ที่ต้องการนำไปใช้งาน

 Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

เว็บในเครือ