วิทยาศาสตร์

นาโนเทคโนโลยีคืออะไร

admin No Comments

17-57-25-467_640                นาโนเทคโนโลยี  เป็นการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันมีการพูดถึงกันมาก  และถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมาก  หากเราจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเรานั้นเกิดจากสิ่งที่เล็กรวมตัวกันทำให้เกิดสิ่งใหม่หรือมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า “อะตอม” โดยอะตอมจะมีการเรียงตัวกันในรูปแบบต่างๆ  ทำให้เกิดสิ่งของขึ้นมาเป็นเป็นรูปร่างและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น  หนังสือ  โต๊ะ  ปากกา  ดินสอ  น้ำ  หรือสิ่งอื่นที่เป็นสสาร  การที่เราพบว่าสสารเหล่านั้นเกิดจากการเรียงตัวของอะตอมทำให้เราคิดค้น  นำอะตอมมาประกอบเป็นสสารที่มีคุณสมบัติใหม่   โดยอะตอมมีขนาดที่เล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการนำอะตอมมาเรียงตัวกันใหม่ Read More

พลังงานชีวมวล คืออะไร

admin No Comments

background-70997_640

                พลังงานชีวมวล  เป็นพลังงานชนิดหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ได้นำมาใช้งานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราโดยจะมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยให้พลังงานเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงขึ้น  เดิมที่ในโบราณมีการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ให้ความร้อน  ให้แสงสว่าง  ให้ความอบอุ่น  ถือได้ว่าเป้นพลังงานที่สำคัญแก่มนุษย์  และสามารถนำไปใช้อย่างอื่น  รวมทั้งกระบวนการที่ได้พลังงานชีวมวลได้คิดค้นนำมาจากรูปแบบอื่นจึงทำให้แปรรูปไปใช้อย่างอื่นได้หลากหลาย  แม้กระทั่งนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า  นำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้ด้วย  ที่สำคัญปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อพลังงานชนิดนี้มากนอกจากเป็นพลังงานที่สะอวดแล้ว  สามารถที่จะสร้างขึ้นในครับเรือนโดยการนำไปใช้แบบง่ายๆได้ด้วย Read More

พลังงานนิวเคลียร์คืออะไร

admin No Comments

nuclear-34997_640

          พลังงานนิวเคลียร์  ในบทความนี้จะเป็นข้อมูลของการนำไปใช้งานในด้านประยุกต์ที่ใช้ปัจจุบันหลายประเทศที่นิยมใช้คือการผลิตกระแสไฟฟ้า  ไม่ได้กล่าวถึงในเชิงลึกเพื่อให้บุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลที่ได้จากนิวเคลียร์เท่านั้น  โดยเฉพาะการนำมาเป็นพลังงานที่สันติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
              สำหรับพลังงานที่เรื่องที่จำเป็นว่าจะขาดแคลนในอนาคตเพราะมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนเรามาก  ไม่ว่าจะนอน  ตอนกิน  ตอนทำงาน  เดินทาง  อ่านหนังสือ   ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ  พลังงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นและมีความต้องการพลังงานมากขึ้นทุกวันมนุษย์จึงต้องพยายามหาแหล่งพลังงานต่างๆเพิ่มขึ้น  ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาทางเคมี  พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ  เช่น  น้ำ  ลม  แสงแดด  แร่ธาตุ  ถ่านหิน  น้ำมัน  ก๊าซธรรมชาติ  แต่หลายอย่างต่างมีข้อจำกัดของตัวเอง  ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นซึ่งเกิดได้สองลักษณะคือ  การรวมตัวหรือฟิวชัน  และการแตกตัวฟิชชั่น  ทำให้ได้พลังงานที่มากมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าพลังงานชนิดอื่นทำให้หลายประเทศได้นำเอานิวเคลียร์มาผลิตกระแสไฟฟ้า  แต่สำหรับประเทศไทยยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องตระหนักเลยยังไม่ได้สร้างแค่อยู่ในระหว่างการศึกษาเท่านั้น Read More

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

admin No Comments

sea-urchin-666131_640

                ในยุคก่อกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นกับสมัยปัจจุบันสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นมีวิวัฒนาการจากสิ่งแรกเกิดมาหลายล้านปีแล้วดังนั้น  กว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาหลายขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง  จึงทำให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายมากกว่าเดิมในทางตรงกันข้ามหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะอาศัยได้อย่างยากลำบากและอาจจะสูญพันธุ์ไปในที่สุด  สิ่งมีชีวิตก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือมีการกลายพันธุ์  จากการขุดพบซากกระดูกและส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งพืชและสัตว์และบางชนิดมีบรรพบุรุษจากสิ่งเดียวกัน  แต่มีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปทำให้มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายขึ้นจึงได้มีการจำแนกเป็นหวดหมู่ตามหลักทางชีววิทยา  วิวัฒนาการไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่  ซึ่งมีแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้มีแนวคิดวิวัฒนาการไว้ Read More

สิ่งมีชีวิตและการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต

admin No Comments

konik-166727_640          สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีมากมายหลายชนิดตั้งแต่มนุษย์อย่างเราๆ  นอกจากนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนหลายเท่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคลื่อนไหวได้เองเหมือนสัตว์แต่ก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นต้นไม้  สิ่งมีชีวิตมีอยู่หลายชนิดและมีข้อแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรโดยมีข้อกำหนดความแตกต่าง  และการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรมีข้อมูลที่เป็นข้อสันนิฐานจากทางวิทยาศาสตร์มากมาย  และสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันแต่เราเป็นเพียงวิวัฒนาการจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อความอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน Read More

หัวใจ หน้าที่และความสำคัญ

admin No Comments

heart-309693_640

                 หัวใจ (The Heart)  เป็นอวัยวะที่ใช้ในการสูบฉีดเลือดให้กับร่ายกายเป็นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนโลหิต  โดยจะส่งเลือดจากปอดที่มีออซิเจนอยู่ในเลือดไปยังร่างกายเพื่อนำไปใช้กระบวนการต่างๆ  นอกจากสูบไปแล้วก็ยังดูดกลับตามเส้นเลือดฝอยที่มีอยู่จำนวนมากมายในร่างกายเข้าสู่เส้นเลือดดำแล้วส่งไปยังปอดอีกที  ปอดก็จะทำหน้าที่ฟอกให้ออกซิเจนกับเลือดแล้วก็ส่งมายังหัวใจ  เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ  ดังนั้นหัวใจจึงทำทำงานตลอดเวลาไม่สามารถหยุดได้เลย Read More

กระเพาะอาหารและหน้าที่ในการย่อย

admin No Comments

stomach-293928_640

 

               กระเพาะอาหาร  เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในระบบย่อยอาหาร  เมื่อรับอาหารที่หลอดอาหารมาแล้วจะทำการเก็บไว้และในขณะที่เก็บก็ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กเป็นของเหลวอ่อนจึงป้องเข้าสู่ลำไส้เล็กอย่างช้าๆ  กระเพาะอาหารจะมีลักษณะที่คล้ายตัว J มีความจุได้ตั้งแต่ 1,200 – 4,000 มิลิลิตร  หากได้รับอาหารก็จะมีการขยายให้ใหญ่ขึ้น  และรูปร่างก็จะเปลี่ยนไป  บริเวณที่อยู่บริเวณด้านซ้ายใต้ลิ้นปี่  ใต้กะบังลม  ภายในจะมีน้ำย่อย  และน้ำเมือก  กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารจะมีการหดตัวตลอดเวลาเพื่อป้อนอาการไปยังลำไส้เล็ก Read More

หลอดอาหาร และโรคเกี่ยวกับหลอดอาหาร

admin No Comments

             หลอดอาหารเป็นอวัยวะไม่ได้ช่วยย่อยแต่มีความสำคัญในการละเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร  จอยู่บริเวณกระดูดไขสันหลังที่ 10 มีความยาวประมาณ 23 -25 เซนติเมตร  มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตรภายในหลอดอาหารมีเยื่อบุชั้นต่างๆ  ส่วนตอนบนเป็นกล้ามเนื้อลาย  ตอนล่างเป็นกล้ามเนื้อเรียบ  การทำงานอยู่นอกเหนือจากอำนาจจิตใจ  มีการบีบตัวเป็นระยะเพื่อให้อาหารเคลื่อนไปที่กระเพาะอาหารได้เร็วขึ้น Read More

หน้าที่และความสำคัญของน้ำลาย

admin No Comments

drooling-303313_640

 

                น้ำลายไหลเมื่อเรานึกถึงอะไรที่เปรี้ยวๆ  น้ำลายก็จะมีการหลั่งออกมามากกว่าปกตินั้นเป็นอาการที่ใครหลายคนเป็นซึ่งเปิดจากต่อมผลิตน้ำลายออกมา  น้ำลายเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่องปากของเรา  มีลักษณะเป็นเมือ  เหลวใส  ต่อมน้ำลายจะหลั่งออกมาประมาณ 1 ลิตรต่อวัน  มีค่า pH 6.0 – 7.4 น้ำลายยังมีเอนไซม์  ที่มีการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  น้ำลายเป็นเมือกนี้มีความสำคัญในระบบย่อยอาหารเป็นอย่างมาก  โดยน้ำลายจะผลิตจากต่อมทั้งหมด 3 ต่อมดังนี้ Read More

น้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดิน

admin No Comments

geyser-333960_640

 

                 น้ำบาดาลเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินมีประโยชน์และความสำคัญในหลายด้าน  น้ำบาดาลจะอยู่ลึกลงไปหลายเมตร  ขึ้นอยู่กับบริเวณที่พบน้ำบาดาลซึ้งอาจจะอยู่หลายกิโลเมตรก็ได้  ปกติแล้วน้ำบาดาลจะพบได้น้อยในพื้นที่รอบหรือถ้าพบก็ลึกลงไปมักจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำด้วย  ในพื้นที่แห้งแล้งก็อาจจะต้องเจาะลึกลงไปมาก  การนำไปใช้ประโยชน์มักใช้ในครัวเรือนในหมู่บ้านที่ไกลแหล่งน้ำ  ใช้ในการเกษตร  มีความสำคัญต่อชั้นดินมาก  วิชาที่ศึกษาเรียกว่า  อุทกธรณีวิทยา Read More

เว็บในเครือ