ธรณีวิทยา

น้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดิน

admin No Comments

geyser-333960_640

 

                 น้ำบาดาลเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินมีประโยชน์และความสำคัญในหลายด้าน  น้ำบาดาลจะอยู่ลึกลงไปหลายเมตร  ขึ้นอยู่กับบริเวณที่พบน้ำบาดาลซึ้งอาจจะอยู่หลายกิโลเมตรก็ได้  ปกติแล้วน้ำบาดาลจะพบได้น้อยในพื้นที่รอบหรือถ้าพบก็ลึกลงไปมักจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำด้วย  ในพื้นที่แห้งแล้งก็อาจจะต้องเจาะลึกลงไปมาก  การนำไปใช้ประโยชน์มักใช้ในครัวเรือนในหมู่บ้านที่ไกลแหล่งน้ำ  ใช้ในการเกษตร  มีความสำคัญต่อชั้นดินมาก  วิชาที่ศึกษาเรียกว่า  อุทกธรณีวิทยา Read More

เว็บในเครือ