เคมี

ส่วนประกอบของ สบู่

admin No Comments

            ในสมัยก่อนโบราณไม่มีสบู่ใช้  มักหาวิธีนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้  ซึ่งมีหลากลหายในการทำความสะอาดผิวเมื่อก่อนพบว่ามีใบใบ้ชนิดหนึ่งทำให้เกิดฟองและลดความตึงของผิวสามารถทำความสะอาดประกอบด้วยการขัดใยจากธรรมชาติมาช่วยทำให้ตัวสะอาด  ต่อมามีการคิดใช้สบู่ขึ้น  ซึ่งมีความง่ายในการใช้และสามารถทำความสะอาดได้ดีกว่า Read More

ยางธรรมชาติ คืออะไร

admin No Comments

ยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติ

                  การที่เรานำสิ่งต่างมาใช้ประโยชน์ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร  ยารักษาโรค  เครื่องนุ่งห่ม  แร่ธาตุ  ก็สามารถนำมาดัดแปลงเป็นประโยชน์ในการใช้งานมากมายรวมถึงสิ่งที่ได้จากพืชชนิดต่างๆ  มาใช้ประโยชน์รอบตัวเรา  และต่อไปนี้จะเอ่ยถึงเรื่องยาพาราที่เราได้จากยางธรรมชาติจากต้นไม่ชนิดที่สามารถให้เป็นยางออกมาได้  นำไปใช้ในวัสดุเครื่องใช้จ่างๆ  รองเท้า  ยางรถ  สายไฟฟ้า  เป็นต้น Read More

แอลกอฮอล์คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

admin No Comments

แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

                แอลกอฮอล์  เป็นสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม  ในภาคครัวเรือน  มีแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจอยู่สองชนิดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็น  ซึ่งทางเคมีแล้วมีหลายชนิด  มีคนเข้าใจผิดในการใช้แอลกอฮอล์ในการใช้จึงทำให้เกิดอันตราย  แอลกอฮอล์เป็นสารละลายที่นำไปใช้ทางยา  มีการทำไปใช้ส่วนประกอบของระเบิด  เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ได้หรือเกิดจากการสังเคราะห์ซึ่งมีทั้งโทษและประโยชน์ที่แตกต่างกัน  และในทางเคมีนั้นเป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่ง Read More

เว็บในเครือ