มะเร็ง

การป้องกันมะเร็งผิวหนัง และการป้องกันลุกลาม

admin No Comments

การป้องกันมะเร็งผิวหนัง

การป้องกันมะเร็งผิวหนัง

 การป้องกันมะเร็งผิวหนัง

                มะเร็งผิวหนัง  นั้นมักเกิดกับทางคนที่มีผิวเสียส่วนมาก  และกำลังเป็นปัญหาสำหรับประเทศที่มีความเจริญแล้วมีผู้ป่วยมากขึ้นทุกวัน  จึงทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นอย่างมาก  ส่งผลต่อสุขภาพ  ปัจจัยที่มีความเสี่ยงมากคือแสงแดด  หลายคนอาจจะใช้ครีมกันแดดซึ่งสามารภที่จะต้องกันได้ระดับหนึ่งเท่านั้น  ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทั้งหมด  การทาครีมมีชั่วโมงกันแดดที่จำกัด  และการป้องกันรีงสียูวีที่แตกต่างกันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งผิว หนังอยู่ดี Read More

มะเร็งต่อมลูกหมาก ข้อมูลที่ผู้ชายควรได้รับรู้

admin No Comments

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก

                     ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพิฒนาแล้วก็ตามจะมีปัญหาที่ พบบ่อยในเรื่องของการเกิดมะเร็งต่อมลูกมากยิ่งประเทศที่พฒนาแล้วก็พบมากขึ้น   ทางอเมริกาเป็นมากกว่าแถบบ้านเรา  เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นกับท่านชายอย่างเราๆที่มีต่อมลูกหมาก  เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าให้ทำการตรวจสุขภาพและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก  โดยพาะบคคลที่มีความเสี่ยงตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป  ถือได้ว่าเป็นมะเร็งที่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นักเพราะว่ามีเจริญเติบโตที่ช้า มาก  และผู้ที่ตายมีโอกาศน้อยกว่ามะเร็งในส่วนอื่นๆ  แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลายอย่างถึงแม้จะรักษาหายไปแล้วก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เสี่อมสมถภาพ  และสามารถแพร่กระจายไปส่วนอื่นๆได้ กระดูกและต่อมน้ำเหลือง  และที่สำคัญมะเร็งไม่ได้แสดงอาการในช่วงระยะแรก  ต้องทดสอบด้วยเครื่องที่ทันสมัย หรือว่าจะแสดงก็ต่อเมื่อมีระยะที่สูงขึ้น และหากแพร่กระจายออกมาจะเป็นอันตรายมากขึ้น Read More

เว็บในเครือ