Tag Archives: ใช้คอมพิวเตอร์

8 วิธีถนอมสายตาเมื่ออยู่หน้าคอมพ์

admin no comments

        1. เลือกจอภาพที่มีการกระจายรังสีต่ำเพื่อถน

นิสัยเสียที่ต้องเลี่ยงจากการใช้คอมพ์

admin 2 comments

นิสัยเสียที่ต้องเลี่ยงจากการใช้คอมพ์          1.ยื

เว็บในเครือ